NGUYỄN PHẠM bridal

• Địa chỉ: ĐC: 575 Hoàng Sa ,P7 , Q3 , TPHCM

• Số điện thoại: 0909135327

• Email: photorocking@gmail.com

• Website: https://www.facebook.com/pages/Nguy%E1%BB%85n-Ph%E1%BA%A1m-Bridal-Photography-makeup-artist/555844287804659?ref=stream&hc_location=timeline

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://nguyenphambridal.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://Nguyễn Phạm Bridal - Photography & makeup artist